MVS_kalendar4x.jpgTitulková fotosoutěž

Nadace Partnerství, která je koordinátorem Moravských vinařských stezek a certifikace Cyklisté vítáni, vyhlašuje soutěž o fotografii na titulku Kalendáře akcí 2019.

                   
  MVSzaklad.jpg logo_FOS-(1).jpgCV_2008.jpg 

 


V čem fotosoutěž spočívá?

Pochlubte se vašimi foto úlovky z cyklovýletů po Moravských vinařských stezkách. Výherce získává vstupenku na Festival otevřených sklepů - Jaro na Podluží a jeho fotografie bude zveřejněna na titulní straně Kalendáře akcí na vinařských stezkách 2019.

Soutěžit můžete také ve speciální kategorii o bonusovou cenu ZnojmoRegionu. Pokud máte fotku z cyklovýletu na Znojemsku nebo v Podyjí, pošlete nám ji. Výherce získá set kvalitních vín originální certifikace VOC Znojmo.
 

Kdo se může zúčastnit fotosoutěže?

Fotosoutěž je otevřena všem lidem bez rozdílu věku i vyznání.
 

Jak se zúčastnit fotosoutěže?

Na webu www.stezky.cz v sekci „Fotosoutěž“ můžete přihlásit/nahrát až tři své fotografie z vinařských stezek, ideální jsou fotky cyklistů/cyklistek ve vinařské krajině. Tyto fotografie musí mít minimální rozlišení 1200 x 1600 px a měly by být orientovány na výšku. Současně je nezbytné vyplnit kontakt, abychom Vám mohli dát vědět v případě postupu do finále a výhry.

Pokud chcete soutěžit o bonusovou cenu ZnojmoRegion, musí fotografie obsahovat nějaký jasně identifikovatelný turistický cíl z oblasti Znojemsko a Podyjí.
 

Co můžu vyhrát?

1. místo - vítězná fotografie
Vstupenku na Festival otevřených sklepů - Jaro na Podluží a zveřejnění fotografie na titulní straně Kalendáře akcí na vinařských stezkách 2019.

2.  místo (fotografie na 2. místě)
Tričko Moravských vinařských stezek a cyklolahev.

3. místo (fotografie na 3. místě)
Mapu dálkových cyklotras Greenways a Eurovelo v ČR včetně služeb Cyklisté vítáni a tričko s logem Cyklisté vítáni

Bonusová cena ZnojmoRegion (vítězná fotografie z oblasti Znojemska a Podyjí přihlášená do speciální kategorie)
set kvalitních vín originální certifikace VOC Znojmo
 

Jak fotosoutěž proběhne?

Od středy 9. 1. 2019 do středy 16. 1. 2019 (23:59 hod) budete mít možnost na webu www.stezky.cz v sekci Fotosoutěž přihlásit/nahrát své fotografie. Následně vybere tým Greenways Nadace Partnerství nejlepší fotku, která bude umístěna na titulní stranu tištěného Kalendáře akcí 2019 a vítěz bude odměněn vstupenkou na Festival otevřených sklepů - Jaro na PodlužíVybereme rovněž nejlepší fotku z oblasti Znojemska a Podyjí, vítěze odměníme setem kvalitních vín s originální certifikací VOC Znojmo.


Nadace Partnerství Vám přeje mnoho pohodových zážitků na Moravských vinařských stezkách a spokojenosti v zařízeních Cyklisté vítáni!
 

Titulní fotka Kalendáře akcí Moravských vinařských stezek

Speciální kategorie - Znojemský region

 

Kontakt

Ochrana proti zneužití:
Přepište následující čísla:
 Security code
----

Uložení fotografií může trvat i několik minut v závislosti
na rychlosti vašeho internetového připojení.

Pravidla fotosoutěže

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Nadace Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno (dále jen „pořadatel“).
 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 9. 1. 2019 do 16. 1. 2019 včetně.
 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát fyzická osoba, jenž se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „soutěžící“).

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 

4. POPIS SOUTĚŽE

Od středy 9. 1. 2019 do středy 16. 1. 2019 (23:59 hod) budou mít soutěžící možnost na webu www.stezky.cz přihlásit/nahrát své fotografie. Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 3 fotografie.

Vítězné fotografie vybere komise týmu Greenways Nadace Partnerství. Nebude probíhat veřejné hlasování.

Tři vítězné fotografie získají cenu. Fotografie na prvním místě bude uveřejněna na titulní straně Kalendáře akcí na vinařských stezkách 2019.

Není dovoleno, aby účastník zaslal dílo, jehož není autorem. Vítězné fotografie má Nadace Partnerství právo použít pro marketingové účely. Nevítězné fotografie budou použity pouze pro účely soutěže. Budeme-li je potřebovat v budoucnu, kontaktujeme autora.
 

5. VÝHRY

1. místo - vítězná fotografie
Vstupenku na Festival otevřených sklepů - Jaro na Podluží a zveřejnění fotografie na titulní straně Kalendáře akcí na vinařských stezkách 2019.

2.  místo (fotografie na 2. místě)
Tričko Moravských vinařských stezek a cyklolahev.

3. místo (fotografie na 3. místě)
Mapu dálkových cyklotras Greenways a Eurovelo v ČR včetně služeb Cyklisté vítáni a tričko s logem Cyklisté vítáni

Ceny budou výhercům předávány nejpozději do 4 týdnů po oznámení o výhře. Tento termín se však může prodloužit v závislosti na povaze výhry a domluvě s výhercem. Jedna osoba může vyhrát vždy jen jednu cenu. Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani jiné výhry, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a pořadatele soutěže než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
 

6. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit,
přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů a s užitím zaslaných fotografií pro účely zasílání novinek a reklamních
sdělení, týkajících se Moravských vinařských stezek a cykloseriálu Krajem vína.
Více informací o zpracování včetně Vašich práv, naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních
údajů, který je trvale dostupný na adrese www.stezky.cz/gdpr.
 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve smyslu zákona č. 80/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

© 1996 - 2019 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.