Strážnická vinařská stezka

Bzenec, Strážnice, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou

Téměř sto kilometrů Strážnické vinařské stezky jejíž západní hranici tvoří Uherský Ostroh, Moravský Písek a Rohatec a na východě dosahuje k bělokarpatským stráním, je námětem na několikadenní pobyt v kraji Joži Úprky, svébytné lidové architektury a lahodných bílých vín.

 

Zajímavosti na trase

 • Malá Vrbka
  Velmi reprezentativní ukázka květnatých bělokarpatských luk.
 • Strážnice
  Úzký pruh při železniční trati. Velmi cenná rostlinná i živočišná společenstva písečných dun.
 • Jihovýchodní Morava je proslulá vinařstvím, ke kterému neodmyslitelně patří osobitá architektura vinných sklípků. Jedny z nejstarších a nejzachovalejších sklepů a »búd« leží ve svahu nad Blatnicí pod sv. Antonínkem. Vznikaly od 16. století a jsou využívány dodnes.
 • Návratem do časů roubených chaloupek s doškovými střechami, řemeselných dílem, klidu a harmonie je návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Ojedinělou část expozice představuje soubor vinohradnických staveb a jejich zařízení, který je doplněn ukázkovou vinicí.
 • Navštivte areál půjčovny lodí pod Výklopníkem. Půjčovna se nachází u technické památky Výklopník Sudoměřice. Tato ojedinělá stavba sloužila k překládání lignitového uhlí, z vagonu do lodí. Lodě se plavily po Baťově kanále, až do elektrárny v Otrokovicích.
 • Dovolujeme si Vás pozvat do vinařské obce Petrov na projížďku lodí po unikátní technické památce - Baťově kanále. Získáte možnost nerušeně sledovat krajinu Slovácka, pozorovat vzácné živočišné i rostlinné druhy i poznávat krásy obcí a měst ležících při Baťově kanále Po krátkém zaškolení obsluhou půjčovny budete schopni...
 • Veselí nad Moravou
  Kulturní památka, poslední dochovaný objekt bývalého hospodářského dvora z pol. 17. století zvaného Panský dvůr. V prosinci 2012 byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu zpřístupněn veřejnosti. V současnosti se zde nachází Turistické informační centrum Veselska, Městská galerie, Turistické informační centrum Baťova kanálu i dva sály a nádvoří využívané k nejrůznějším akcím. V přední části nádvoří je koutek pro rodiny s dětmi, zadní část přechází v letní sezóně v beachvolejbalové hřiště a přes zimu v kluziště. Z Panského dvora se stalo jedinečné centrum nejrůznějších společenských aktivit a místo pro střetávání se s ostatními napříč generacemi a okruhy zájmů.
 • Zámecké vinařství Bzenec je vinařským podnikem s dlouholetou tradicí. Vinařství se nachází ve velmi krásném a romantickém prostředí zámečku v pseudogotickém slohu, který zde po staletí představuje slávu zámeckého vinařství ve významné moravské podoblasti Slovácké, která je součástí Dolnomoravského úvalu, v němž se soustřeďuje převážná část vinařské produkce v jedné z nejteplejší části jižní Moravy.
 • Tvarožná Lhota
  První rozhledna v CHKO Bílé Karpaty, tyčící se nad Tvarožnou Lhotou, vysoká 52 metrů, nabízí nádherný výhled na pásmo Bílých Karpat s Velkou Javořinou, na úrodné vinařské Slovácko lemované na horizontu hřbety Chřibů a Ždánického lesa i na vzdálenější nezaměnitelnou hradbu Pálavy. Návštěvu rozhledny je možno v letních měsících spojit s koupáním v přírodní vodní nádrži Lučina nebo procházkou k salaši.
 • Zdejší Muzeum vesnice prezentuje původní lidovou architekturu z celé oblasti Slovácka. V areálu se nachází více než 75 objektů, které jsou rozděleny podle jednotlivých oblastí. Kromě obytných staveb (včetně úplného vybavení interiérů) patří do expozice i hospodářské a technické stavby, zahrady a vinohrad.
 • Strážnice
  Strážnický novorenesanční zámek uchovává sbírku hudebních nástrojů, která čítá více než 400 exponátů se zvukovou nahrávkou jednotlivých kusů. Zámek láká svými zámeckými sklepy nebo zámeckým parkem s přírodními amfiteátry, kde se každoročně od roku 1946 koná Mezinárodní folklorní festival. Právě tento festival řadíme k největším a nejstarším folklorním festivalům na světě. V prostorách zpřístupněných veřejnosti si mohou návštěvníci prohlédnout historickou knihovnu, která obsahuje 13 000 svazků knih, a stálou expozici „Nástroje lidové hudby v České republice", jedinou svého druhu ve střední Evropě. Mnohé z nich jistě zaujmou i každoročně se obměňující výstavy v zámecké galerii. Pro koncerty a jiné kulturní programy se využívají prostory růžového, zeleného a žlutého salonku. V zámku se postupně se obnovují i další interiéry, nejnověji byla návštěvníkům zpřístupněna zámecká kaple s historicky cenným oltářem. Původně stála na místě zámku pevnost jako strážní stanoviště na moravsko-uherské hranici. Odtud pochází i pojmenování pozdějšího města Strážnice. Než se původní tzv. vodní hrad stal reprezentativním sídlem, prošlo panství bohatou historií.
 • větrný mlýn holandského typu stojící na kopci nad obcí. Byl postaven roku 1842 jako obecní mlýn. V roce 1906 byla přistaveno obytné stavení pro mlynářovu rodinu, která do té doby obývala spodní patro mlýna. Posledním mlynářem, od roku 1904, byl pán Bedřich Kašík.
 • Náš sklípek můžete využít po předchozí dohodě kterýkoliv den v roce. Sklípek s krbem má kapacitu 25-30 osob a nově zrekonstruovaná vinárna max. 50 osob. Prostory jsou vhodné pro firemní večírky, rodinné oslavy, školení a další akce.
 • Dle Vašeho přání pro Vás zajistíme ochutnávku s odborným výkladem našeho sommeliéra, cimbálovou muziku, večeři, teplý a studený raut, neomezenou konzumaci nealko nápojů, káv a jakostních a přívlastkových vín z naší produkce.
 • Ostrožská Nová Ves
  Návštěvníkům a hostům je k dispozici informační turistické centrum, půjčovna a úschovna motokol a jízdních kol, a sportovního vybavení a potřeb, vlastní parkoviště, privátní wellness pro 10 osob, ADVENTURE GOLFOVÉ HŘIŠTĚ s 18 jamkami, osvětlený beach volejbalový kurt, tenisový kurt, dětské hřiště, koupací jezero s plochou pro slunění a rybolov v rybářské laguně.
 • Historické zámecké sklepy ve slovácké Strážnici pocházejí již z konce 14. století a svou rozlohou o třech patrech nemají na Moravě obdoby. Od roku 2002 patří rodinné vinařské firmě Zámecké sklepy Strážnice, kterou vedou otec a syn Šebestovi.
 • Unikátní petrovské Plže jsou památkovou rezervací lidové architektury zapsanou na seznam českého dědictví UNESCO. Sklepní ulička ve svahu nad obcí se dvěma náměstíčkami je opravdovou chloubou obce. Průčelí některých sklípků jsou omítnuta malebnou kombinací modré a bílé barvy. Jiná jsou navíc zdobena barevnými folklorními ornamenty.
 • Strážnice
  Vinotéka Botur je místem, kde můžete nakoupit nejen vynikající vína Vinařství Botur, ale také různé jiné kvalitní dobroty, jako olivy, sýry, apod.

Veselí nad Moravou - Petrov

Naše putování po Strážnické vinařské stezce začínáme ve Veselí nad Moravou. Původní Veselská osada ležela na břehu řeky Moravy a koncem 19. století v ní žilo sotva 500 obyvatel. Spojením s Předměstím a židovskou obcí v roce 1919 vzniklo město, jehož dominantou je původně renesanční zámek ze 16. století, za pozornost stojí zámecký park a sousední vodní elektrárna se strojním zařízením ze začátku 20. století. Nedaleko zámku je také přístaviště Baťova kanálu, historické vodní cesty vybudované ve 30. letech dvacátého století. Po levém břehu Moravy vede stezka do Vnorovrodiště básníka a milovníka vína Jana Skácela. V obci, jejíž malebný obraz dotváří kostel sv. Alžběty Durynské, se vyrábělo v 18. století 1500 hl vína ročně, o sto let později byly Vnorovy /tehdy Znorovy/ vyhlášené pěstováním křenu.

Trasa dále rychle ubíhá po pohodlné cyklostezce a co nevidět se objeví Strážnice, město proslulé svým Muzeem vesnice jihovýchodní MoravyNávštěva expozice je návratem do časů roubených chaloupek s doškovými střechami, řemeslných dílen, klidu a harmonie. Skanzen představuje i soubor vinohradnických staveb a jejich zařízení, který je doplněn ukázkovou vinicí. Město Strážnici, střežící zemskou hranici již ve 13. století, vlastnily významné moravské rody pánů z Kravař a ze Žerotína, po bitvě na Bílé hoře získal město italský rod hrabat z Magni. Kromě znatelného středověkého půdorysu, nabízí město cennou památku v podobě židovské synagogy a hřbitova, připomínku jedné z nejstarších „obcí“ na Moravě. Modře značená stezka pokračuje přes náměstí, po odbočení doprava míjí rozsáhlý piaristický klášter s barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie a architektonicky hodnotnou kapli sv. Rocha.

Po překonání silnice a železničního přejezdu se trasa stezky větví. Pokračujeme rovně, proslulá „lumpenštráse“ vede do petrovských Plžů. Barokně laděná průčelí se do dálky bělají v zeleni stromů a travnatých nadsklepí. Soubor padesáti zemních sklepů stavěných od 16. století jednotným stylem, je od roku 1983 chráněnou památkou lidové architektury. Nečekejte však skanzen. Setkáte se nejen se slaměnou víchou nad žudrem sklepa, která už za první republiky označovala „búdy“, kde bylo možné ochutnat víno, ale především s ochotou a otevřenými dveřmi. Nepěkný zvyk některých domácích podmiňovat možnost ochutnávky vína nákupem nejméně dvou litrů na cestu, vyváží vinaři, kteří nezištně „natáhnou“ nejlepší víno ve sklepě a přidají povídaní o historii i současnosti Plžů.

Petrov - Kněždub

Stejnou cestou, i když tentokrát jí můžete říkat Kosečkova (v Petrově či Strážnici vám rádi vysvětlí oba názvy), se vrátíte do Strážnice. A pak už vzhůru do Bílých Karpat. Před Radějovem leží kopec Žerotín, který je jednou z mála viničních tratí orientovaných na severní stranu, která však díky svému mikroklimatu přináší velmi kvalitní bílá vína. Osada Radějov je vstupní branou do Bílých Karpat, biosférické rezervace s bohatou květenou a zajímavou faunou. Přestože v kraji koluje pověst o bohatém habánském sklepu zasypaném nedaleko myslivny pod „Starým hájem“, spíše než vínem je Radějov známý každoročními košty slivovice.

Po silnici pokračuje stezka do Tvarožné Lhoty. V sousedství stezky, na vrcholu kopce Travičná, stojí v nadmořské výšce 380 m železná rozhledna, která kromě dalekých výhledů nabízí v přízemí výborně zpracovanou historii kraje, jeho architektonických a etnografických zajímavostí, flóry a fauny. Stanoviště Šumárnické naučné stezky na návsi v obci, která nese jméno daně odváděné z prodaného tvarohu, připomene možnost rozšíření výletu o unikátní oblast Bílých Karpat a Horňácka. Příští osadou na stezce je Kněždubrodiště bratří Úprků, s pseudogotickým kostelem sv. Jana Křtitele a malebnými ukázkami lidové architektury domkářské části obce. Na místním hřbitově, který je nazýván „Slováckým Slavínem“ našli místo posledního odpočinku umělci, jejichž věhlas přesáhl nejen regionální, ale i české hranice. Malíři Joža Úprka a Antoš Frolka a sochař Franta Úprka ve své tvorbě uplatnili motivy z rodného Slovácka a jejich výtvarná díla se stala národopisnými dokumenty. Dobové hodnocení tvorby Joži Úprky v Ottově slovníku naučném nešetří chválou: „Od počátku umělec svérázný, má svou techniku, své vedení štětce, své zamilované typy a svou barevnou notu. Ze široka, plošně, ve velkém zná modelovati jadrné postavy Slováků, zamilovanou barvou jeho jest od počátku rumělka, svítivý tón hravé červeni, tak jak hárá na sukních, gatích a pentlích slováckého kroje.“

Kněždub - Blatnice

Kněždubu podél hranice CHKO Bílé Karpaty vede cesta do Hroznové Lhoty. Novodobá historie obce je také spjata se jménem Joži Úprky. Od začátku minulého století žil a tvořil v Hroznové Lhotě, tady ho v r. 1902 navštívil slavný francouzský sochař Auguste Rodin. Dům, který pro Úprku postavil v secesním stylu architekt Dušan Jurkovič však v obci nejspíše nenajdete. Chátrá v nepřehledné zástavbě za kostelem. V Hroznové Lhotě se Strážnická stezka opět dělí, a to na směr do Veselí a do Blatničky. Odbočíme doprava na Blatničku. Na konci Tasova zatáčí trasa stezky doprava přes říčku Veličku, po kilometru zabočí vlevo a přivede cyklisty k informační tabuli před kostelem Všech svatých v Lipově, jehož interiér ozvláštňují dřevěné pavlače a strop. Horňácká obec s protestanskou minulostí vlastní horenské právo již od 16. století, latinský spis z roku 1669 považuje bílá vína z Lipova za nejlepší na Moravě.

Podél řeky Veličky pokračuje stezka do Loukynejstarší obce na Horňácku. Náves osady zdobí kaplička se zvonicí z 18. století, kostel Panny Marie Růžencové v jejím sousedství považuji za jednou z nejzdařilejších sakrálních staveb postavených po roce 1989. Z Louky trasa vede po silnici III. třídy do Blatničky. Za ní začíná jeden z nejhezčích úseků trasy v kopcovitém terénu vinařské trati Milovy. Panelová cesta točící se v členitém terénu končí u odpočívky stezky nad Blatnicí, odkud stezka prudce klesá do vinařské obce pod sv. Antonínkem. Dávná vinařská tradice – již ve 13. století se blatnické víno vozilo na knížecí dvůr do Prahy – se tady snoubí se s živou současností. Památkově chráněný areál sklepů s lisovnami z nepálených cihel „Stará hora“ je připomínkou časů, kdy ruku stavitelů vedla pokora a pochopení účelu stavby. V některém ze starobylých sklepů můžete ochutnat i proslavený Blatnický roháč, cuvée s dominantním podílem Ryzlinku rýnského, doplněné Sylvánským zeleným a Rulandským bílým do harmonické symfonie chuti a vůně. Ostatně s tímto zlatistým mokem získal již v roce 1880 kníže Jan II. z Lichtensteina zlatou medaili na mezinárodní výstavě vín v Paříži.

Blatnice – Veselí nad Moravou

Stoupání na kopec sv. Antonínka vrcholí u stejnojmenné kaple, jednoho z nemnoha poutních míst Slovácka. Zvláštní atmosféra místa, klid a daleký výhled vybízí k zastavení, prohlídce kaple, zamyšlení. Následný sjezd do Ostrožské Lhoty nás přivede na Uherskohradišťsko a stejnojmenná vinařská stezka přes Ostrožskou Novou Ves do Uherského Ostrohu. Rozcestník nedaleko u zámku oznamuje, že jsme znovu na Strážnické vinařské stezce. Na komfortní cyklostezku vlnící se mezi silnicí a řekou navazují milokošťské uličky a místní komunikace směřující k jezu u Bartolomějského náměstí ve Veselí nad Moravou.

Zveme vás na vinařské stezky na SlováckoToto video bylo vytvořeno v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole, který podpořila Evropská unie.
 Spojeni-log-mini.jpg

 

Tipy na výlet

Strážnické a skalické vinohrady

 

Sklepními uličkami Dolňácka

 

Délka:

98 km

Obtížnost:

Trasa je vhodná pro všechny kategorie cyklistů. Náročnější reliéf čeká na návštěvníky v jihovýchodní a severovýchodní částí trasy.

Povrch:

64 % silnice se slabým provozem, 36 % cyklostezky a zpevněné cesty

Trasa ke stažení:

Akce

Zobrazit kalendář

Služby na trase

Zobrazujeme vybrané služby v okolí

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2020 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.