Uherskohradišťská vinařská stezka

Uherské Hradiště, Uherský Ostroh

Převážně rovinatá trasa je ideální pro celodenní rodinný výlet. Vede povětšinou jen mírně zvlněnou pahorkatinou, po klidných silnicích a cyklostezkách. Na své si přijdou milovníci vína, lidové architektury i historických a přírodních památek.

Zajímavosti na trase

 • Vyhlídková věž byla postavena v roce 2011 společně s dalšími pěti identickými stavbami v mikroregionu Východní Slovácko (Králov, Nad Vojanskú, Obecnice, U Trojice a U Křížku) s cílem přilákat více turistů. Jedná se o 13 metrů vysoké rozhledny zhotovené z 15 kubických metrů betonu. Jednotlivé rozhledny jsou propojeny turistickými trasami o délce cca...
 • Železná telekomunikační a vyhlídková věž z roku 2004.
 • Volně přístupná památková rezervace vinných búd.
 • Volně přístupná památková rezervace vinných búd.
 • Veselí nad Moravou
  V areálu přístaviště, kde se nachází penzion a informační centrum s kongresovým sálem a velkou, zastřešenou terasou je navíc možné stanovat a kotvit lodě.
 • Tvrz Hluk vznikla jako ochrana před vpády z Uher asi v druhé polovině 14. stol. Roku 1545 koupil Hluk rytíř Jan z Kunovic. Dnešní podobu získala tvrz díky jeho synovi Jaroslavovi, který ji nechal renesančně přestavět. V pobělohorském období byl Hluk zkonfiskován. V roce 1625 tvrz koupil kníže Gundakar z Lichtenštejna. Ale protože Lichtenštejnové tvrz nepotřebovali, nechali ji přestavět na sýpku. Hluk opakovaně vyhořel. V letech 1959-65 byla tvrz rekonstruována a stala se z ní významná kulturní památka. V současné době jsou využity téměř všechny prostory tvrze. Přímo z nádvoří se vchází do obřadní síně, zámecké kavárny, městské knihovny, informačního centra, do věže a ke schodišti do prvního patra, kde jsou v provozu dva sály pro pořádání různých společenských nebo i soukromých akcí.
 • Originální rozhledna Šrotík je součástí areálu firmy REC Group, která zpracovává odpady. Věž vypadá jako maják a dokonce i její okolí připomíná přístav, kterému chybí jen moře. Z ochozu ve výšce 21 m nad zemí je dobrý výhled na Staré Město, Uherské Hradiště a jejich okolí, vidět jsou i hřbety Chřibů a Bílých Karpat.
 • Zemědělská usedlost č. p. 93 – selské stavení z poloviny 18. století s patrovou komorou, hospodářským traktem a výměnkem. Dům prošel v 90. letech 20. století rekonstrukcí a postupně k němu přibyly i menší stavby jako sušírna ovoce, palírna, udírna, včelí úl, vahadlová studna a další. Usedlost je přístupná pro veřejnost, k vidění je expozice lidovéh...
 • Dům č. 57 je cenným, v současné době již posledním dokladem slováckého stavení s patrovou komorou. V usedlosti je vystaven úplný inventář vlčnovské jizby, síně, komory a černé kuchyně, ve stodole pak mlátička, povříslovač, fukar včetně hospodářského nářadí, vybavené chlévy, expozice kovářských výrobků a nářadí.
 • Veselí nad Moravou
  e Veselí nad Moravou stojí bývalý středověký vodní hrad, v 16. století přestavěn na renesanční zámek, od té doby byl upravován ještě několikrát. Zámek je nepřístupný, obklopuje jej rozsáhlý zámecký park o rozloze 20 ha. V těsné blízkosti zámku byly dříve mlýny, které hrabě Bedřich Chorinský přestavěl na elektrárnu a 30. prosince 1901 se na náměstí rozzářilo první osvětlení. Zařízení elektrárny jsou dodnes funkční.
 • Uherský Ostroh
  Zámek stojí na pravém břehu řeky Moravy v západní části města Uherský Ostroh, asi 8 km jižně od Uherského Hradiště. Na zámku jsou k dispozici tři prohlídkové trasy - zámecká galerie, zámecká věž a expozice Křišťálová jeskyně v podzemí zámku.Zámecké podzemí: Expozice Křišťálová jeskyně navazuje na jeden z neuskutečněných záměrů Gundakara z Lichtěnštejna z roku 1650. Expozice nabízí k prohlídce první dvě místnosti zámeckého podzemí. V té první - křišťálové jeskyni se otevírá fantazy svět se vstupem do jiných dimenzí. Ve druhé místnosti je pak umístěn sál věnovaný mýtické Atlantidě s projekcí filmu o příchodu Atlanťanů na naši planetu. Autory koncepce jsou scénograf Jan Štěpánek a Andrea Helmichová. Expozice je otevřena od úterý do neděle. Vstupy v tyto hodiny: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Cena vstupného: dospělí 60 Kč, děti a důchodci 30 Kč. Zámecká věž: Prostory této prohlídkové trasy jsou v nejstarší části zámku. Jedná se o nejstarší dochovanou místnost přiléhající k zámecké věži s nedávno odkrytými gotickými konzolami zakončenými sochařsky ztvárněnými obličeji. Prohlídka je komentovaná průvodcem v dobovém kostýmu a zakončená návštěvou vrcholu věže, kde je k nahlédnutí fungující hodinový stroj v prosklené vitríně a samozřejmě z věže i unikátní vyhlídka do ostrožského okolí.
 • Vodní kanál vybudovaný v letech 1934-1938 sloužící v dnešní době pro rekreační a jiné plavby. Cesta je dlouhá 51,8 km, z toho 27 km připadá na řeku Moravu, 1 km řeku Dřevnici a 24 km vede umělým kanálem.
 • Náš sklípek můžete využít po předchozí dohodě kterýkoliv den v roce. Sklípek s krbem má kapacitu 25-30 osob a nově zrekonstruovaná vinárna max. 50 osob. Prostory jsou vhodné pro firemní večírky, rodinné oslavy, školení a další akce.
 • Dle Vašeho přání pro Vás zajistíme ochutnávku s odborným výkladem našeho sommeliéra, cimbálovou muziku, večeři, teplý a studený raut, neomezenou konzumaci nealko nápojů, káv a jakostních a přívlastkových vín z naší produkce.
 • Ostrožská Nová Ves
  Návštěvníkům a hostům je k dispozici informační turistické centrum, půjčovna a úschovna motokol a jízdních kol, a sportovního vybavení a potřeb, vlastní parkoviště, privátní wellness pro 10 osob, ADVENTURE GOLFOVÉ HŘIŠTĚ s 18 jamkami, osvětlený beach volejbalový kurt, tenisový kurt, dětské hřiště, koupací jezero s plochou pro slunění a rybolov v rybářské laguně.
 • Staré Město
  Jediná kovová zoo v Evropě. Zoologických zahrad plných exotických zvířat je v naší vlasti i po světě poměrně hodně, ale tu opravdu výjimečnou najdete ve Starém Městě. A protože se společnost REC Group s.r.o. věnuje recyklaci a opětovnému využívání druhotných surovin, jsou exponáty v KOVOZOO vyrobeny z odpadu, především kovového šrotu.
 • Polešovice jsou významným centrem šlechtění révy vinné na Moravě. Nachází se zde Šlechtitelská stanice vinařská. Po předchozí domluvě je možná exkurze šlechtitelské stanice.

Moravský Písek - Hluk

Na začátek Uherskohradišťské vinařské stezky, jejíž pouť začíná v Hrubém háji Moravského Písku, vás přivede z Bzence páteřní Moravská vinná stezkaBranou Uherskohradišťska je Uherský Ostroh, město s památkovou zónou, ve 14. století vystavěné na místě pravěkého a později slovanského sídliště. Přesné značení a dokonalé cyklostezky ve městě směřují k rozcestníku vinařských stezek. Na téměř stokilometrovou trasu se zde vydává Strážnická vinařská stezka, cesta Uherskohradišťské pokračuje směrem na Ostrožskou Novou Ves. V blízkosti obce se nachází největší vodní plocha v regionu. Rozsáhlá jezera nazývaná „Slováckým mořem“ nabízí výborné podmínky pro rekreaci a rybaření. Chloubou obce jsou lázně, které využívají sirných pramenů k léčbě nemocí pohybového ústrojí. Minout byste neměli ani vinotéku U sv. Vavřinca na novoveské návsi. Ruku nad kvalitou zdejších vín drží patron moravských vinařů a výběr z 1500 vzorků vín z celého světa doplňují speciality k vínu.

U nádraží odbočuje stezka do Ostrožské Lhoty. Ves poprvé připomínanou roku 1371 jako Velká Lhota zdobí kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1908. Cyklostezka do Hluku kopíruje tok potoka Okluky, do osady samotné vstupuje na okraji vinařské trati Husí hora.

Hluk - Vlčnov

Město Hluk, východní výspa Slováckého Dolňácka, leží v oblasti starého osídlení z doby předslovanské. Od konce 13. století byla osada samostatným feudálním statkem. Původně gotickou tvrz ze 14. století renesančně přestavěli pánové z Kunovic, za jejichž panování byla ves v 16. století povýšena na městečko. Díky zdravému patriotismu místních lidí se ve městě zachovala řada lidových staveb. Trasa stezky z Hluku do Dolního Němčí vede po nové cyklostezce, ke které odbočíte kolem Šárovcovy tvrze. Dolní Němčí trpělo v minulosti častými nájezdy nepřátel, za tatarských vpádů byl vypálen i hrad Lucko na vrchu Stará hora, podle něhož se ve středověku nazýval celý kraj. Obcí prochází stezka kolem potoka a krátkým úsekem po místní komunikaci. Za obcí odbočí doleva a táhle stoupá do Vlčnova.

Vlčnov - Uherské Hradiště

Třítisícové městečko, známé především jako místo národopisných slavností s Jízdou králů, je malebným skanzenem venkovského života na Dolňácku, místně zvaném též Záhoří. Stezku procházející osadou lemují ukázky lidové architektury – barevná průčelí okapově orientovaných domů se sýpkami v podstřeší, tradiční hospodářské stavby v podobě stodol a seníků, kapličky, kříže a Boží muka připomínající smutné či podivuhodné události. V rolnickém domě s doškovou střechou z 19. století je umístěna stálá expozice hospodářství Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě. Po překročení silnice stoupá stezka obcí pod Myšince, kopec, na jehož úpatí se bělají ladná průčelí vlčnovských búd. Přízemní lisovny bez sklepů jsou vinařskými stavbami vyskytujícími se pouze na Uherskobrodsku, rozsáhlý soubor ve Vlčnově-Kojinách podléhá režimu památkové ochrany. Stavebně jedinečný je menší soubor roztroušený podél silnice do Veletin. Bohužel poté, co vinice a sklepy nahradily ovocné sady, jsou stavby užívány a udržovány jen ojediněle a chátrají. Z Veletin stezka směřuje po silnici přes PodolíVésky a Sady do Uherského Hradiště-Mařatic, kde na vás čeká jedna z nejkrásnějších sklepních lokalit na Moravě.

Uherské Hradiště - Polešovice

Královské město založené Přemyslem Otakarem II. jako pevnost proti Uhrům, neslo původní název Nový Velehrad. Středověký půdorys náměstí doplňují částečně zachovalé hradby, ve středu města je jeden renesanční dům a několik barokních staveb. Významnou památkou je jezuitský klášter s farním kostelem sv. Františka Xaverského, od 14. století sídlila ve městě početná židovská komunita. Z města vás stezka vyvede po břehu Moravy a Kunovským lesem k řece Olšavě. Značka u lávky přes vodu určuje směr trasy vinařské stezky do Kostelan, návěstí před bývalou rybářskou osadou však nabízí dvojí volbu. Odbočíte-li doleva a vydáte se cestou lesem kolem přírodní památky Kostelanská tůň a štěrkových jezer, můžete zakončit výlet koupáním nebo ochutnávkou ve vinotéce U svatého Vavřinca. Přímý směr vede k železnému mostu přes Moravu, který je chráněnou technickou památkou.

V Kostelanech - snad aby si cyklisté dost užili tiché a upravené vesnice a kostelanští hostů - stezka, dříve než se vydá na půvabný úsek kolem toku Moravy, několikrát zatáčí. Uličkami Nedakonic, kde v letech 1420-1421 stával významný husitský tábor, prokličkuje k silnici a za podjezdem železničního viaduktu směřuje doleva do Polešovic, poslední obci na trase Uherskohradišťské vinařské stezky. Cesta podél vinic, které jsou domovem odrůdy Muškát moravský, vás přivede k Šlechtitelské stanici vinařské, kde můžete voňavý mok ochutnat.

Zveme vás na vinařské stezky na SlováckoToto video bylo vytvořeno v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole, který podpořila Evropská unie.
 Spojeni-log-mini.jpg

 

Tipy na výlet

Sklepními uličkami Dolňácka

 

Délka:

73 km

Obtížnost:

Trasa stezky je vhodná pro všechny kategorie cykloturistů. Náročnější profil v Polešovicích a ve východní části trasy.

Povrch:

57 % po silnicích se slabým provozem, 43 % cyklostezky a zpevněné cesty

Trasa ke stažení:

Akce

Zobrazit kalendář

Služby na trase

Zobrazujeme vybrané služby v okolí

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2020 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.