Vranovice

Adresa: Školní 1, 691 25 Vranovice
Starosta: Ing. Jan Helikar
Telefon: +420 519 433 103
E-mail: starosta@vranovice.eu, obec@vranovice.eu
Web: www.vranovice.eu

První písemná zmínka o obci Vranovice se datuje k roku 1257, věcnou poznámkou o přifaření do Přibic. Od tohoto roku patřily Vranovice klášteru Premonstrátů v Dolních Kounicích. Po třech stoletích získal obec Jiří Žabka z Limberka, o něco později Albrecht Černohorský z Boskovic. Po bitvě na Bílé hoře byly Vranovice majetkem roku Ditrichsteinů, později Herbesteinů, z jejichž znaku obec převzala do svého znaku dva vinařské nože. Název Vranovice obec získala až ve 20. století, do té doby se jmenovala Prennwiz nebo Brannowitz. Obec Vranovice trpěla nájezdy a průchody vojsk za třicetileté války nebo nájezdy Kuruců, protože ležela na jantarové stezce. Obyvatelé se živili hlavně rolnictvím a vinohradnictvím. K významnému rozvoji obce přispěla stavba místní dráhy Vranovice – Pohořelice na začátku 19. století. Rozvoj obce je patrný také na vývoji počtu obyvatel. V roce 1790 měly Vranovice 562 obyvatel, avšak v roce 2010 jich bylo 2031.

Nejstarší kronika obce pochází z roku 1890, ale popisuje i řadu historických událostí z dřívějších desetiletí. Podle kroniky také Vranovice byly postiženy požáry, a to v letech 1840, 1859 a 1860. První požár vznikl díky jiskře od lokomotivy při projíždění vlaku. Požár roku 1859 zničil mnoho stavení a stodol sedláků. Třetí požár, v lednu 1860, byl založen rukou nešlechetnou proto, aby poškodil majetek občanů, kteří neutrpěli škodu při požáru v roce přechozím. Vranovicím se nevyhnula ani smrtelná nemoc cholera, která se rozšířila v roce 1849 a zemřelo při ní celkem 34 osob. Z přírodních katastrof stojí za zmínku největší krupobití v roce 1892 a 1889, kdy kroupy dosahovaly velikosti slepičího vejce a zanechaly za sebou velkou spoušť na majetku místní obyvatel.
Vranovice také velmi utrpěly za napoleonských válek, kdy v letech 1805-1809 prošla vesnicí část francouzských vojsk.
 

© 1996 - 2018 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.