Turistické zajímavosti ve Vranovicích


K památce osobností patří deska u kostela, jako památka na Jana Janka, letce bojujícího proti Němcům za 2. světové války ve Francii a Anglii a sloužícího u 311. čsl bombardovací perutě.
Socha sv. Floriána, stojící na původním náměstíčku obce, je jednou z nejvýznamnějších památek Vranovic. Socha byla postavena v roce 1799 na místě dnešního kostela. Na současné stanoviště, do parčíku před dnešní budovu základní školy 1. stupně, kde stojí mezi čtyřmi lipami, byla přestěhována v roce 1868. Přesun se konal z důvodu plánů na stavbu kostela Navštívení Panny Marie, který je dnes přístupný pouze v době bohoslužeb.

Další zajímavostí je kostnice, která byla postavena na hřbitově v 17. století. Století výstavby není přesně určeno, a to z důvodu půdorysu kostnice. Výstavba se odhaduje na starší období středověku. Zajímavé památky jsou také Boží muka a Kaple, které se nachází ve vesnici.

V rámci soustavy Natura 2000 byla v jihovýchodní části obce vymezena evropsky významná lokalita: Vranovický a Plačkův les. Území leží v Dyjsko-svratecké nivě, jižně od obce Vranovice, v prostoru mezi řekami Svratkou a Šatavou. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje tvořenou kvartérními usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků.

Západní okraje lokality zasahují také do okrsku Iváňská plošina. Dominantu porostu tvoří tvrdé luhy nížinných řek. V okolí přirozeného toku říčky Šatavy se fragmentálně vyvíjejí měkké luhy, na místech s dlouhodobě stagnující vodou mokřadní olšiny a ve fragmentech porosty rákosin a vysokých ostřic. Lokalita je stanovištěm pro celou řadu obojživelníků a ptáků.

Vinařské stezky
Obcí prochází Brněnská vinařská stezka a na hranici katastru obce prochází vinařská cyklostezka Mikulovská a Velkopavlovická.
 

© 1996 - 2019 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.