Vinaři a sklepy ve Vranovicích


Už samotný znak vypovídá o provázanosti obce Vranovice s vinařstvím. V červeném štítě je umístěna zlatá lilie provázená po stranách dvěma odvrácenými stříbrnými vinařskými noži se zlatými rukojeťmi a dole stříbrným vinným hroznem. V obci je registrováno celkem 16 ha vinic, v celkem 4 tratích (Vinohrádky, Posedky, Žlebské, Kopečky). Rozlohou se jedná o menší vinařskou obec, avšak tradice má hluboké a jsou udržované dodnes. Geologie výrazně ovlivňuje odrůdovou nabídku vín. V okolí obce Vranovice jsou půdy různorodé od slinitých po štěrkovité. Lehké půdy mají ale převahu a nejvíce ovlivňují odrůdové složení nabízených vín.

V roce 2010 ČZS místní sdružení zrekonstruoval starý vinařský sklep v ulici Pinďulky, ve dvorním traktu obecního úřadu. Dotaci na rekonstrukci poskytly místní firmy, obec Vranovice a Jihomoravský kraj. V prostředí sklepa jsou uskladněna vína místních vinařů, v budově nad sklepem a před vstupem do budovy je malá expozice předmětů užívaných k pěstování vinné révy, výrobě vína a sudů. Nejcennějším exponátem je kládový lis z Děvičan u slovenských Levic z roku 1860.

Vinaři

Vinařství Ing. Josef Dofek, Josef Dofek, Masarykova 20, 691 25 Vranovice, tel.: +420 603 213 685, +420 739 051 137, +420 519 433 387, d.dofek@seznam.cz
Vinařství Oldřich Drápal, Oldřich Drápal, Hlavní 455, 691 25 Vranovice, tel.: +420  519 402 891, +420 728 204 244, drapal@drapalovoslamovevino.cz, old.drapal@seznam.cz, www.drapalovoslamovevino.cz

Vinařské organizace v regionu

Český zahrádkářský svaz místní sdružení – vinaři Vranovice
Vinaři, kteří jsou sdruženi v organizaci ČZS, místní sdružení Vranovice, řeší možnost, jak přiblížit svá vína spotřebitelům, a to především těm, kteří obcí projíždí. Obcí totiž vede Jantarová cyklostezka, cyklostezka Brno – Vídeň, Brněnská vinařská stezka, na hranici katastru obce prochází vinařská cyklostezka Mikulovská a Velkopavlovická.
Kontakt: Český zahrádkářský svaz místní sdružení – vinaři Vranovice, Drahomír Dofek, Vranovice, 691 25 Vranovice, tel.: +420 739 051 137, d.dofek@seznam.cz, www.vranovice.eu/czs-ms-vinari-vranovice
 

© 1996 - 2019 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.