Dolní Kounice

Historické pamětihodnosti

Dolní Kounice se mohou pyšnit historickými památkami doslova na každém rohu. Mezi nejvýznamnější patří:

Klášter Rosa Coeli
Trosky původně ženského kláštera působí podmanivým kouzlem syrové gotiky. Klášter byl postaven v letech 1181 až 1183 Vilémem z Pulína. Prožil tři a půl století vzestupů a úpadků, až byl začátkem 16. století opuštěn. V roce 1702 se objevila snaha klášter obnovit, ale z důvodu velkého požáru města, jemuž neunikl ani areál kláštera, se to nezdařilo.

Synagoga
Zdejší synagoga byla vystavěna v letech 1652- 1655 a patří k nejstarším na Moravě. V roce 1851 byla rozšířena o ženskou galerii s pavlačí. Od konce druhé světové války sloužila jako skladiště. Naštěstí byla v letech 1988 až 2004 kompletně zrekonstruována a dnes slouží kulturním a společenským účelům.

Hrad a zámek
Hrad z roku 1330 střežící město od západu, původně určený k ochraně kláštera, byl v letech 1532 až 1552 monumentálně přestavěn. Po letech chátrání dnes v soukromých rukou opět ožívá.

Další historické památky města
Mezi další neméně zajímavá místa v Dolních Kounicích patří židovský hřbitov z roku 1680 se zhruba 1500 náhrobky pocházející až z doby baroka a klasicismu, dále novorenesanční kostel sv. Petra a Pavla z let 1877 – 1879, na kopci nad městem místní dominanta kaple sv. Antonína, kaple sv. Jana Křtitele ze 16. století, chrám sv. Barbory neboli Barborka, měšťanské domy ze 16. století a mnoho dalšího.

Přírodní památky

Přírodní park Oslava
Přírodovědecky bohaté území tvořené hlubokým kaňonovitým údolím řeky Oslavy, skalnatými svahy, dubovými a borovými lesy, skalními sutěmi a zbytky nivních luk. Parkem vede několik turistických tras, díky kterým se návštěvníci mohou seznámit se zdejší krásnou krajinou.

Vinařské stezky

Dolní Kounice leží na trase Brněnské vinařské stezky
 
 

© 1996 - 2020 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.