Co jsou to Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky (MVS), to je 1 200 km dlouhá síť cykloturistických tras spojených do deseti okruhů, pojmenovaných podle původních vinařských oblastí, které propojuje 245 km dlouhá páteřní Moravská vinná stezka mezi Znojmem a Uherským Hradištěm. Jako jedenáctá vinařská stezka vznikla přeshraniční Skalická vinařská stezka na moravsko-slovenském příhraničí. Na síť hlavních okruhů navazují další místní naučné vinařské stezky, které turistům přibližují vinohradnictví a vinařské tradice regionu. 
Moravské vinařské stezky mapaZnojemsko Velkopavlovicko Mikulovsko Slovácko SkalickáČR

Trasy jsou značené žlutými cykloturistickými značkami s logem žudra.

Moravaské vinařské stezky značení

Historie Moravských vinařských stezek

Moravské vinařské stezky jsou dlouhodobý projekt ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě. Vznikaly v letech 1999 – 2003 jako průkopnický projekt, který s velkou vizí a ambicí navrhl vytvoření sítě cyklistických tras spojujících všechny významné vinařské obce, polohy vinic a památky Jihomoravského kraje.
 
Iniciátorem a koordinátorem projektu byla od počátku Nadace Partnerství. Ve spolupráci s více než 250 vinařskými obcemi a s podporou Státního fondu pro obnovu venkova (a později předvstupních programů EU, zejména PHARE) se podařilo v letech 2001 - 2003 vydat první mapy a průvodce a následně vyznačit  síť 1200 km vinařských cyklotras. Jako součást terénního informačního systému bylo na stezkách instalováno více než 300 informačních panelů v jednotném designu ve tvaru moravského žudra.  

Brzy poté se začaly objevovat z řad klientů požadavky na „fungující služby vinařské turistiky“, protože přibližně do roku 2006 byla nabídka vinařských služeb absolutně nedostačující. Pod vlivem poptávky tak nejdříve vznikly internetové stránky, jejichž obsah se skládal z příspěvků regionálních informačních center, poté už pod přímým tlakem začala některá vinařství poskytovat služby „po telefonické dohodě“. Během několika dalších let začali na poptávku reagovat i ostatní vinaři, vzniklo velké množství nových ubytovacích kapacit, mnohé z nich přímo nad sklepy ve sklepních uličkách. Nastal boom akcí typu otevřených sklepů, vinaři ve sklepních lokalitách začali provozovat služby vinařské pohotovosti (každý týden má otevřeno jiný vinař), mnohá vinařství vytvořila vlastní turistické programy. 

V poslední fázi projektu nastal jeho spontánní rozvoj na všech úrovních. Projekt byl přijat médii i odbornou turistickou veřejností jako nejrozsáhlejší síť tématických cyklistických tras v ČR. Obce a regiony přispívají navazujícími lokálními trasami, marketingem a organizací akcí na síti MVS. Vinařské spolky a vinařství organizují samostatné turistické produkty a balíčky. Jihomoravský kraj a destinační agentura Centrála cestovního ruchu JM produkt zahrnuje do svých propagačních a informačních materiálů, projekt je aktivně propagován národní agenturou Czech Tourism a podnikatelé vytvářejí rozsáhlou síť služeb a produktů, která splňuje všechna kritéria pro označení „produkt vinařské turistiky“. 

Na projekt MVS později navázaly další aktivity Nadace Partnerství, především rozvoj certifikačních systémů Cyklisté vítáni a ve spolupráci s Národním vinařským centrem i Certifikace služeb vinařské turistiky

MVS doposud získaly několik domácích i zahraničních ocenění za marketing a produkt v kategorii udržitelné turistiky a v r. 2013 uvedl jižní Moravu a její vinařské stezky ve výčtu 10 nejzajímavějších regionů Evropy renomovaný turistický průvodce Lonely Planet. V roce 2015 vyhlásila národní agentura Czech Tourism Moravské vinařské stezky TOP produktem České republiky v oblasti aktivní turistiky.

méně
 

Realizované projekty

Kalendář akcí na MVS 2020
Kalendář akcí na MVS 2019
Kalendář akcí na MVS 2018 
Kalendář akcí na MVS 2017 
Průvodce stezkami  2015
Prezentace ze semináře
Kalendář akcí na MVS 2015
Tipy na výlety
Studie značení Skalická
Studie MVS
Kalendář akcí na MVS 2014
Moderní formy vinařské turistiky
 

© 1996 - 2020 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.