Bzenecká vinařská stezka

Ježov, Bzenec, Polešovice

Nejkratší vinařská stezka je svou délkou i profilem jako stvořená pro rodinný výlet. Ve sváteční odpoledne, kdy jsou silnice 3. třídy téměř bez aut, nabízí bezstarostnou jízdu za poznáním kultivované krajiny a přívětivých lidských sídel, šikovných vinařů i tajuplného sklepního podzemí. Několik kopečků v severní části etapy spadá do východního výběžku Kyjovské pahorkatiny, okolí centra oblasti tvoří roviny Dolnomoravského úvalu.
 

Zajímavosti na trase

  • Zámecké vinařství Bzenec je vinařským podnikem s dlouholetou tradicí. Vinařství se nachází ve velmi krásném a romantickém prostředí zámečku v pseudogotickém slohu, který zde po staletí představuje slávu zámeckého vinařství ve významné moravské podoblasti Slovácké, která je součástí Dolnomoravského úvalu, v němž se soustřeďuje převážná část vinařské produkce v jedné z nejteplejší části jižní Moravy.
  • Chráněnou památkou osady je žudro na lidovém domě čp. 48, který pochází z poloviny 19. st.
  • Nad Vážanami stojí rozhledna s trámovou konstrukcí. Se svým krytým ochozem 8 m nad zemí nabízí překvapivě rozsáhlý výhled.
  • Polešovice
    Centrem polešovického vinařství je areál U Sklepů v blízkosti kostela. Zemní sklepy mají převážně průčelí z červených cihel, občas porostlé psím vínem. Zdobným prvkem několika průčelí je mozaikovitá kombinace bílých a červených cihel vytvářející letopočet stavby nebo iniciály majitele. Vinaři z areálu U Sklepů si libují, že zemina nepropouští vodu, říkají jí sklepnice.
  • Žeravice se mohou pyšnit faktem, že zde byl v roce 1616 ordinován na kněze Jan Amos Komenský. V domku, kde byl ordinován, je nyní památník a expozice lidového umění a řemesel.

Ježov – Polešovice (16 km)
Návěstí na okraji obce Ježov označuje křižovatku Kyjovské a Bzenecké vinařské stezky. Západní větev stezky vedoucí bývalou bzeneckou oblastí zde začíná krátkým stoupáním do Žeravic. Osada, jejíž historie sahá do 13. století, je nejen významnou vinařskou obcí s bohatým spolkovým životem, ale také místem, kde se nachází několik pozoruhodných architektonických a historických památek.

Prohlídka pamětihodností obce začíná u barokního kostela zasvěceného Stětí sv. Jana z roku 1722. Pomník T. G. Masaryka před kostelem je jednou z mála soch zakladatele novodobého českého státu, který nebyl v době komunistické diktatury odstraněn. Místní hřbitov zdobí ojedinělá hřbitovní kaple svaté Barbory se šindelovou střechou a vysoký sloup se sousoším bičovaného Krista. Cesta ke hřbitovu, až k bráně lemovaná vinicí, dýchne atmosférou verše z básně Jana Skácela „Hřbitov vinařů“. Po smrti ještě když jsou naznak/ mívají ústa plná vína/ není to bože jejich vina a uskoč rychle do révoví/ až půjdou kolem smutné vdovy/ viničnou cestou na hřbitov/. Po sjezdu k Fibingerovu mlýnu a odbočce doleva směrem na Syrovín se stezka zvedá ke svému nejvyššímu bodu nad obcí Újezdec. Kaple Panny Marie Bolestné na okraji Syrovína je architektonicky hodnotná pozdně barokní stavba, farní kostel Obrácení svatého Pavla je z roku 1716. Újezdec, osada položená 380 m n.m. je díky své poloze místem prvotřídních viničních tratí. Za obcí opouští trasa stezky silnici a odbočuje zpevněným terénem přes Vážany do Polešovic. V nejvyšším bodě se přes zelená údolí otevírá široký výhled na věnec pohoří do všech světových stran předkládající důkaz o kulatosti Země.

Těmice - Těmice (14 km)

Jižně od Těmic vytváří Bzenecká vinařská trasa 14km okruh. Chráněnou památkou osady Těmice je žudro na lidovém domě čp. 48, který pochází z poloviny 19. století. Další osadou na stezce je Domanín. Zdejší kostel sv. Václava se může pochlubit kvalitními obrazy Ignáce Raaba. Stoupání nad obec končí u kamenného kříže, kde trasa stezky odbočuje do otevřené krajiny. Odpočívka v trati Pusté je místem dalekých výhledů i dokladem religiozity kraje.

Sjezdem mezi vinicemi k Hrubému háji vstupuje stezka do Dolnomoravského úvalu, rozsáhlé sníženiny a unikátní oblastí vátých písků. V místě, kde se potkává s Uherskohradišťskou stezkou, zatáčí Bzenecká stezka doprava a krátkým písčitým úsekem spěje do centra oblasti, města Bzence. Přímo na trase stezky, která prochází severní částí Bzence, se nacházejí nejvýznamnější památky někdejšího královského města. Židovský hřbitov v ulici Karla Čapka je středověkého původu, nejstarší dochované náhrobky jsou z konce 17. století. Před vchodem do raně barokního kostela sv. Jana Křtitele z počátku 18. století je na vysokém sloupu umístěna cenná barokní práce sousoší sv. Trojice. V zahradě pseudogotického zámku roste starobylá lípa čítající údajně 900 let věku. Nejlepším zakončením nedělního výletu je občerstvení v restauraci s certifikací Cyklisté vítáni, kde se o vás a vaše kolo umí postarat.

Zveme vás na vinařské stezky na SlováckoToto video bylo vytvořeno v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole, který podpořila Evropská unie.
 Spojeni-log-mini.jpg
  
 

Tipy na výlet

Jadrná vína Podchřibí

 

Délka:

30 km

Obtížnost:

Trasa vhodná pro všechny kategorie cyklistů, náročnější jsou kopcovité úseky Kyjovské pahorkatiny v okolí Žeravic a Domanína

Povrch:

67 % klidné silnice 3. třídy a 33 % cyklostezky a zpevněné terénní úseky

Trasa ke stažení:

Akce

Zobrazit kalendář

Služby na trase

Zobrazujeme vybrané služby v okolí

© 1996 - 2020 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.